مجموعه مدارس بخش اوکلند کالیفرنیا Oakland Unified School District (OUSD) یکی از بزرگترین مراکز آموزشی با بیش از 80 مدرسه و 36،000 دانش آموز است که بیشتر دانش آموزان آن از طبقات کم درآمد جامعه می باشند.
1397/07/26
از موضوعات اصلی مورد بحث در بین اعضای انجمن طراحان HVAC و صنایع غذایی، میزان مصرف انرژی سیستم های تهویه در آشپزخانه های تجاری (CKV) است.
1397/07/26
به دنبال حفظ استانداردهای محیط زیست، مهندسان و طراحان داخلی ساختمان علاقه مند به استفاده از نوعی سیستم تهویه مطبوع جدید شده اند که جایگزین مناسبی برای سیستمهای قدیمی محسوب می شود.
1397/07/26
نمونه های کندانس از واحدهای هواساز در ساختمانهایی با سال ساخت، مساحت، کاربری و معماری متفاوت نشان می دهد که کندانس در واقع آب باکیفیتی است که در مسیر توزیع لوله ها امکان آلوده شدن آن وجود دارد. در تمام نمونه های مورد آزمایش، بسته به جنس کویل خنک کننده، تشتک تخلیه و لوله ها، آلاینده های شیمیایی کمترین اثر آلودگی را داشتند.
1397/07/25