پنجشنبه 13 بهمن 1401
مراکز تحقیق و توسعه

تعداد مراکز تحقیق و توسعه به عنوان برگ برنده در بازارهای رقابتی محسوب می شود.
شرکت S&P تنوع محصولات بالایی دارد که یک الگوی مشترک تولید را به کار می برند. این الگوی تولیدی مشترک نسبت به اینکه در چه بازاری مورد استفاده قرار می گیرد، چندشاخه می شود. به همین دلیل در هر یک از شرکتهای S&P مراکز R&D ایجاد شده است تا در آن مطابق با نیاز خاص مشتری و چهارچوب قانونی کشوری که محصول در آن استفاده می شود، کار تحقیق و توسعه انجام شود.
جهانی بودن شرکت S&P این امکان را به آن می دهد که دانش و تجربه بین کلیه مراکز R&D که مجهز به مدرنترین آزمایشگاه های تست بوده و از مؤسسات بین المللی معتبر گواهینامه دارند به راحتی مبادله شود. این مؤسسات به شرح زیر می باشند:
Europe.................................. Spain (AMCA-ENAC-ILAC)
Asia .................................... Singapore (AMCA)
North America ........................... United States (AMCA)
Central America ......................... Mexico (AMCA)
South America ........................... Brazil (AMCA)
به همین دلیل است که در تجارت پر رقیب امروز، تحقیق و توسعه به عنوان یکی از برگ های برنده شرکت S&P محسوب می شود. تحقیق و نوآوری از عوامل مهمی هستند که این شرکت را در نزد مصرف کننده از سایر شرکتهای رقیب جدا می سازد.
انتقال سریع اطلاعات و تجربه بالا که نتیجه حضور پررنگ در سطح جهانی است، دلیل تأسیس دفاتر R&D&i در سراسر نمایندگی های این شرکت است. در این دفاتر با حضور مهندسان و متخصصان این رشته و بکارگیری نرم افزارهای خاص طراحی و شبیه سازی، محصول با بالاترین کیفیت به مشتری تحویل می شود. به این ترتیب پیش از سفارش گذاری محصول جدید، با اعمال شبیه سازی، چگونگی طراحی و عملکرد محصول به مشتری نشان داده خواهد شد.