پنجشنبه 13 بهمن 1401
ارائه خدمات به مشتری


از اصول کاری شرکت S&P می توان به همکاری نزدیک با مشتریان و شرکا اشاره کرد و از این رو دانشی را که در طی سالها تجربه اندوخته است، به آسانی در اختیار سایرین قرار می دهد. امروزه کلیه شرکتهای وابسته و نمایندگیها مشاوره و خدمات فنی را به صورت رایگان به مشتریان ارائه می دهند. به طور متوسط شرکت S&P حدود 30،000 درخواست مشاوره در طی سال دریافت می کند.
همچنین شرکت S&P نرم افزارهای کامپیوتری مخصوص حاوی خلاصه اطلاعات فنی محصولات را به طور رایگان در اختیار مشتری قرار می دهد. ضمناً بخش مشاوره فنی این شرکت برای نمایش نحوه گردش و جابجایی هوای مورد تهویه در ساختمانهای بزرگ، پارکینگها و تونلها از نرم افزار نمونه سازی دینامیک سیالات استفاده می کند.