پنجشنبه 10 فروردین 1402
تصور و طراحی
 
در تجارت امروز تنها تولید محصولات با کیفیت و ایجاد اعتماد در مشتری مهم نیست؛ بلکه تولید محصولات پربازده و کم مصرف در هر دو زمینه آکوستیک و ایرودینامیک، اساس طراحی محصولات ما را تشکیل می دهد. در این زمینه شرکت S&P پیشرفته ترین نرم افزارهای شبیه سازی ایرودینامیک را در مرحله طراحی و همینطور مدرن ترین ابزار تولیدی فنی را برای کمک به پیشرفت کار در تمام پلنت های تولیدی در سراسر جهان به کار می گیرد.
تعهد شرکت S&P برای ارتقای کیفیت محصولات و ذخیره انرژی، ما را به سمت طراحی محصولات همگام با حفظ محیط زیست یا همان Eco-design هدایت نموده است. اساس این نوع طراحی، مفاهیمی از قبیل "تهویه بر اساس نیاز مشتری"، "تهویه هوشمند" و "تهویه کم مصرف" میباشد.
علاوه بر آن مهندسان و طراحان شرکت S&P به هنگام طراحی محصول، تنها به بازده بالای محصول فکر نمی کنند، بلکه استفاده مجدد از انرژی مصرف شده برای آسیب کمتر به محیط زیست را نیز در نظر می گیرند.