پنجشنبه 10 فروردین 1402
تاریخچه شرکت
 
شرکت S&P همواره پروژه های در دست برنامه را به واقعیت تبدیل کرده و از مرزهای محدود سایر شرکتها فراتر رفته است. افراد گروه با دانش، تجربه و رفتار برجسته، جلوه روشن و متفاوتی از شرکت به جهان نشان می دهند.

شرکت Soler & Palau در سال 1951 توسط دو مهندس به نام های ادوارد سولر (Eduard Soler) و ژوزف پالائو (Josep Palau) تأسیس شد. از همان سالهای نخست تأسیس در سایه تلاش بی وقفه و اهداف بلند مدت نهایت سعی این شرکت بر این بوده است که از مرزهای تعیین شده فراتر رفته و جهانی شود. از افتخارات گروه S&P این است که تمام اعضای شرکت با همکاری هم در پیشبرد پروژه ها نقش داشته اند.

از استراتژی های شرکت، به دست آوردن بهترین جایگاه بازار بدون حذف ارزشهای درون سازمانی است. از این رو با تکیه بر اصولی چون کار گروهی، همکاری متقابل، صمیمیت بین افراد و احترام به تنوع سلیقه های مشتریان، شرکت تا سطوح بالای بین المللی ارتقا داده شده و در عین حال سیاست های داخلی نیز در پناه اصول تجارت بین الملل اجرا می شود.

در بخش سرمایه گذاری داخلی نتایج مثبت تجاری منجر به کسب استقلال مالی شده است. متعاقباً سرمایه گذاری نه تنها در بخش تجارت بلکه در زمینه تحقیق، توسعه و نوآوری نیز ادامه یافته است. ما حتی میزان نیاز بازار را برای ساخت محصولات جدید و ارائه اطلاعات فنی از طریق وبسایت یا کاتالوگ در خصوص میزان کارآیی حرکت هوا و کاهش مصرف انرژی بررسی می کنیم.

در شرکت ما انگیزه، صداقت و مهارت کاری در تولید محصولات و ارائه خدمات با استاندارد بالا مؤثر است. افراد شرکت دائماً در تماس با مشتریان و نمایندگی ها سعی در حفظ ارزشهای حاضر، پیشرفت سطح علمی و پژوهشی داشته و جایگاه خود را در بازار تهویه ارتقا می دهند.