پنجشنبه 10 فروردین 1402
اصول شرکت
 
شرکت S&P تلاش دارد تا از طریق مشتریان و نمایندگی ها به عنوان بهترین برند جهانی در صنعت تهویه شناخته شود. ما به فعالیتمان در گذشته و نحوه همکاری با مشتریان افتخار کرده و با تعهد به تمام اصول اخلاقی، به رشد روزافزون شرکت می اندیشیم.

شرکت S&P با پایبندی به اصول اخلاقی همچون فروتنی، سخت کوشی و صداقت کاری اهداف زیر را در نظر دارد:

رشد همیشگی و شناخت در سطح بین المللی: از همان ابتدای تأسیس شرکت در سال 1951 استراتژی کار بر اساس سرمایه گذاری همیشگی برای محصولات جدید و توزیع محصولات در بازارهای جهانی بنا گذاشته شد.
فن آوری اختصاصی: شرکت S&P با انگیزه پیشرفت روزافزون فعالیت می کند و در زمینه تحقیق، توسعه و نوآوری محصولات جدید و پروسه های صنعتی پیشگام است.
استقلال مالی: استقلال مالی نقش اصلی ثبات مالی شرکت را بر عهده دارد.
مدیریت منحصر به فرد: با فاکتورهایی چون صداقت کاری، کیفیت بالای محصولات و با انگیزه انجام کار به بهترین نحو، به تولید محصولات با استاندارد بالا و ارائه خدمات کامل متعهد هستیم و ضمناً مشتریان این شرکت مستحق دریافت چنین امکاناتی نیز می باشند.
ارتقای کارکنان: شرکت S&P دائماً در حال تقویت منابع انسانی خود است. با تشویق همکاران به انجام کار گروهی، دریافت ارتقای شغلی، افزایش سطح آموزش و ارائه مسئولیت به کارکنان، مدیران شرکت در بین تمام همکاران ایجاد اعتماد کرده و به فرد فرد آنها احترام می گذارند.

در دهه دوم قرن 21 و با پیشرفت اصول اخلاقی (از قبیل ارزش دهی، آموزش، ارتباط مستقیم با کارکنان و ارتقای سطح مدیریت)، در نظر داریم اهداف مدیریتی زیر را برای آینده به دست آوریم.

  • ایجاد احترام و دوستی بین افراد با ارائه مسئولیت به آنها
  • مشورت بین افراد گروه در بخش های مختلف شرکت و بهبود عملکرد کار
  • پیشرفت کار با ایجاد تعادل ارزشهای همکاری بین افراد
  • شناخت استعدادها