پنجشنبه 13 بهمن 1401
گواهینامه های اخذ شده

انجمن های ملی و بین المللی خاصی برای صدور گواهینامه های مرنبط با صنعت تهویه فعالیت دارند که از جمله آنها می توان به مؤسسه استاندارد AENOR ، مؤسسه استاندارد و صدور گواهینامه S&C اشاره نمود و همینطور در سطح بین المللی از مؤسسه ISO نام می بریم که پیشرفت استانداردهای اخذ شده واحدهای تولیدی را مورد آزمایش قرار داده و مطابق آن گواهینامه صادر می کند.
در زیر لیستی از گواهینامه های اخذ شده برای شرکت S&P آورده شده است که برای بازدید و یا چاپ آنها تنها بر روی لینک هر یک کلیک کنید.
همچنین می توانید برای اخذ گواهینامه محصولات با ایمیل زیر نیز در ارتباط باشید.
[email protected]